Geodet Brandýs
Geodet Brandýs
Geodet Brandýs
Služby Ceník Odkazy Kontakt
Geometrické plány:

Geometrický plán pro vyznačení budovy
 • • 1 MJ 5000 - 7000,- / MJ (v závislosti na dostupnosti připojení do systému JTSK)
 • • nad 1 MJ 5000,- / MJ
 • (Měrná jednotka = 100 m hranice)
Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • • 1 MJ 5000,- / MJ
 • • 2 MJ – 10 MJ 4000,- / MJ
 • • nad 10 MJ cena dohodou
 • • stabilizace plastovým mezníkem 200,- / 1 bod
 • (MJ = 100 m hranice)
Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud vedený
ve zjednodušené evidence parcel
 • • 1 MJ 6000,- / MJ
 • • 2 MJ – 10 MJ 5000,- / MJ
 • • nad 10 MJ cena dohodou
 • • stabilizace plastovým mezníkem 200,- / 1 bod
 • (MJ = 100m hranice)
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
 • • 1 MJ 5000,- / MJ,
 • • 2 MJ – 10 MJ 4000,- / MJ
 • • nad 10 MJ cena dohodou
 • • stabilizace plastovým mezníkem 200,- / 1 bod
 • (MJ = 100 m hranice)
Vytyčení vlastnické hranice pozemku
 • • 1 MJ 5000,- / MJ
 • • 2 MJ – 10 MJ 4000,- / MJ
 • • nad 10 MJ cena dohodou
 • • stabilizace plastovým mezníkem 200,- / 1 bod
 • (MJ = 100 m hranice)
Vytyčení rodinného domu (založení stavby):
 • • 4000 – 6000,- / dům
 • Cena se odvíjí od členitosti půdorysu budovy a požadované stabilizace vytyčovaných bodů. Cena zahrnuje zpracování vytyčovacího protokolu.
Polohopisný a výškopisný plán
 • • Intravilán 5000 - 10000,- / MJ
 • • Extravilán 3500 - 6000,- / MJ
 • Cena se odvíjí od členitosti terénu, míry zalesnění, dostupnosti připojení do systému JTSK a BpV, speciálních požadavků objednatele, apod.
 • (MJ = 1 ha)
Vytyčení bodu:
 • • vytyčení kanalizace, apod. 150,- / 1 bod
 • • vytyčení monolitu, patky, konstrukce 200,- / 1 bod
 • • minimální cena výjezdu 2000,-
Další práce:
 • • Zaměření trasy inženýrské sítě do 300 m trasy sítě 5000,-
 • • Zaměření trasy inženýrské sítě nad 300 m trasy sítě cena dohodou
 • • Zaměření a výpočet výměr podlahových ploch jednotek včetně vyhotovení schema budovy pro prohlášení vlastníka budovy 20,- / m2 podlahové plochy
 • • Určení kubatury do 2 500 m2 plochy půdorysu 5000,-; nad 2 500 m2 cena dohodou
 • • Podélný nebo příčný profil 1000,- / 100 m
 • • Jiné, výše neuvedené měřické nebo kancelářské práce popřípadě konzultační činnost v katastru nemovitostí a zeměměřictví.
(Uvedené ceny jsou bez 21% DPH)
Geodet Brandýs